بایگانی‌ها گردشگری جنسی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
رونق گردشگری جنسی در جمهوری آذربایجان ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
اسپوتنیک روسیه گزارش داد:

رونق گردشگری جنسی در جمهوری آذربایجان

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از «انجمن گردشگری آذربایجان» از گسترش مشکلات «گردشگری جنسی» در جمهوری آذربایجان با افزایش حضور گردشگران عرب در این کشور خبر داد.