«آذربایجـان در دوره‌ی سلجوقیـان» ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

«آذربایجـان در دوره‌ی سلجوقیـان»

گروه فرهنگ و ادب: از نظر برخی پژوهشگران، دوره‌ی حکومت سلجوقی‌ها از تاثیرگذارترین دوره‌ها در منطقه‌ی آذربایجان است به‌طوری‌که تغییر زبان مردم این ناحیه را به این دوره منسوب کرده‌اند. پرسش و پاسخی با نویسنده‌ی کتاب «آذربایجان در دوره‌ی سلجوقیان» انجام شده که طی آن نویسنده‌ی کتاب با تکیه بر کار علمی و پژوهشی، این مساله مهم […]

بایگانی‌ها فرهنگ - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
« خاقانی شروانی»و اثرپذیری وی از «شاهنامه‌ی فردوسی» ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

« خاقانی شروانی»و اثرپذیری وی از «شاهنامه‌ی فردوسی»

گروه فرهنگ و ادب: نکته قابل توجه این است که شاعر قزل‏ارسلان را از نسل پادشاهان کیانی و جانشین جمشید و فریدون و کیخسرو می‏داند و قلمرو او، یعنی اران و آذربایجان، را ایران ذکر می‏کند

نقدی مختصر بر کتاب «تاریخ مختصر ترک» ۰۹ شهریور ۱۴۰۲

نقدی مختصر بر کتاب «تاریخ مختصر ترک»

گروه فرهنگ و ادب: یکی از کتاب‌هایی که در راستای معرفی تمدن‌های ماقبل آریاییِ فلات ایران به عنوان اقوام ترک گام برداشته، کتاب «تاریخ مختصر ترک» اثر مرحوم سید جواد هیئت است.

ایران چقدر آذری زبان دارد؟! ۰۸ شهریور ۱۴۰۲
به روایت اسناد ایرانی و خارجی بررسی می شود؛

ایران چقدر آذری زبان دارد؟!

در آمار ارائه ‌شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا که از آن به‌عنوان «فکت بوک» کشورها نام‌ برده می‌شد، داده‌های جمعیتی ایران نشان می‌داد که ترکیب قومی کشور نسبتاً منسجم است.

آذربایجان و زبان مردمانش ۰۷ شهریور ۱۴۰۲

آذربایجان و زبان مردمانش

زبان ترکی آذربایجانی هم که عزیز دل همه مردم ایران و آذربایجانیان است، به عنوان بخشی از هویتِ ایرانیِ یک آذربایجانی تعریف می‌شود نه هویتی مستقل از ایران.

بررسی بایدها و نبایدهای اصل ۱۵ قانون اساسی ۰۷ شهریور ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

بررسی بایدها و نبایدهای اصل ۱۵ قانون اساسی

گروه فرهنگ و ادب:اصل 15 قانون اساسی می گوید: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان ‌فارسي آزاد است‌.»

«دیـن و مذهب در اشعار شـهریار» ۰۷ شهریور ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

«دیـن و مذهب در اشعار شـهریار»

گروه فرهنگ و ادب/دین و خصوصا مذهب تشیع در اشعار شهریار جایگاه ویژه‌ای دارند و از شعر ترکی «عزا خانه اولوب گوییلر حسینه»تا شعر فارسی همای رحمت، ارادات او به ائمه اطهار(ع) را می رساند.

«جــانانه آذربــایجان» ۰۷ شهریور ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه :

«جــانانه آذربــایجان»

گروه فرهنگ و ادب:در نگاه شهریار آذربایجان فرزند خلف ایران است و وظیفه‌ی حفظ تمامیت ارضی آن به عهده اوست. شهریار در شعر با صراحت تمام آذربایجان را جایگاه دین ایرانی زرتشتی و مسکن آریایی ها معرفی می کند.

«شـــیون شـــهریور» ۰۵ شهریور ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

«شـــیون شـــهریور»

گروه فرهنگ و ادب/شهریار گرچه دوره ای کوتاه کنج عزلت گزیده بود لیکن هیچ گاه بی توجه به تحولات سیاسی اجتماعی اطراف خود نبود. و فعالانه نظراتش را در خصوص تحولات ایران ابراز کرده است.

«من آن پیرم که شیران را به بازی برنمی‌گیرم» ۰۴ شهریور ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

«من آن پیرم که شیران را به بازی برنمی‌گیرم»

گروه فرهنگ و ادب: مطالعه کليات اشعار شهريار نشان مي‌دهد که فردوسي را به چشم شاعري بي‌بديل و احياگر هويت ايراني مي‌نگريست. از اين روي اشعاري که وی براي فردوسي سروده، ضمن آنکه تجلیل از مقام اوست.

«پـشمینه‌ی حـافظ، بـرقامت جـز او نبرآزید» ۰۲ شهریور ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

«پـشمینه‌ی حـافظ، بـرقامت جـز او نبرآزید»

گروه فرهنگ و ادب:زبان فارسی یکی از مولفه های مهم ایرانیت است و مشارکت مفاخر و مشاهیری که زبان اولشان فارسی نبوده، در تکوین و توسعه ادبیات فاخر آن، ملی و مشترک بودن فارسی برای ایرانیان را می رساند.