بایگانی‌ها کتیبه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نگاهی به کتیبه ها و سردرب های قلمرو عثمانی ۲۹ تیر ۱۴۰۲

نگاهی به کتیبه ها و سردرب های قلمرو عثمانی

گروه فرهنگ و ادب: زبان و ادب ملی ایرانیان در آسیای صغیر و دیگر سرزمین‌های قلمرو امپراتوری عثمانی جلال و شکوهی دیرینه دارد. زبان پارسی در قلمرو عثمانی‌ها چندین سده زبان رسمی و منحصربه‌فرد مملکت بود و طبقه‌ی مبرز بدان سخن می‌گفتند و شعر می‌سرودند و کتاب می‌نوشتند. نامه‌نویسی در این دوران به فارسی بود، […]