بایگانی‌ها کالا - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، راه مقابله با قاچاق کالا ۲۳ مهر ۱۴۰۲

ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، راه مقابله با قاچاق کالا

گروه اقتصاد: به طور کلی پیامدهای کوتاه مدت قاچاق کالا در حوزه‌ی اقتصادی شامل پایین آمدن سطح اشتغال، تضعیف تولید ملی، رشد تصنعی قیمت کالاها، ایجاد درآمد نامشروع و پولشویی و صدمه زدن به وارد کنندگان قانونی کالاست.