بایگانی‌ها فرهنگ آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بررسی عوامل همگرایی مردم آذربایجان در ایران ۰۹ دی ۱۴۰۰
آذرپژوه بررسی می‌کند:

بررسی عوامل همگرایی مردم آذربایجان در ایران

آذربایجان یکی از نقاط مهم و حساس ایران است. این منطقه را باید به سه دلیل مهم ارزیابی کرد: ۱- منطقه‌ای مرزی در شمالغرب کشور که با سه کشور ارمنستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان همسایه است. ۲-جمعیت بالا از یک سو و منابع طبیعی ارزشمند این منطقه. ۳-اثرگذاری و وزن بالای ژئوپلتیکی آذربایجان در مسائل ایران!