بایگانی‌ها شروان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نام واقعی «جمهوری آذربایجان» به روایت جهانگردان و جغرافی دانان قدیم ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نام واقعی «جمهوری آذربایجان» به روایت جهانگردان و جغرافی دانان قدیم

گروه تاریخ: از نوشته بسیاری از مورخان و جغرافی نگاران قدیمی، مانند پلینیوس، استرابون، موسی خورنی، آنانیا شراکاتسی، موسی کاگان کاتواتسی و… چنین می‌توان دریافت که آلبانیا سرزمینی جدا از آذربایجان بوده و این سرزمین در قفقاز و در همسایگی آلان، ایبری [گرجستان] و ارمنستان قرار داشته است.

تلاش حزب mhp برای ساخت مدارس در «شوشی» ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

تلاش حزب mhp برای ساخت مدارس در «شوشی»

در کلیه منابع تاریخی پیش از عهدنامه ترکمانچای و گلستان از شوشی بعنوان ایالتی از ایران یاد شده است.