بایگانی‌ها جنگ روانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
واقعیت های خشک شدن دریاچه ارومیه وجنگ روانی در فضای مجازی ۱۷ مرداد ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

واقعیت های خشک شدن دریاچه ارومیه وجنگ روانی در فضای مجازی

گروه سیاست:دریاچه ارومیه وقتی خشکید که بدون توجه به نظرات نهادهای ملی، سدسازی های گسترده و توسعه کاریکاتوری در حوزه دریاچه انجام شد. ۷۴ سد و آب بند در حوزه دریاچه ارومیه ساخته شده است که نقش مهمی در خشک شدن دریاچه دارد. در بیشتر موارد سازمان ملی محیط زیست با احداث این سدها مخالفت کرده، اما مؤثر نبوده است.