بایگانی‌ها تاورنیه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«تاورنیه»، سیاح و جهانگرد فرانسوی در تبریز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
آذرپژوه بررسی می‌کند:

«تاورنیه»، سیاح و جهانگرد فرانسوی در تبریز

گروه گزارش: تنها بنای تاریخی تبریز که در میان نوشته‌های تاورنیه به آن اشاره شده است، شام غازان یا شنب غازان است. این بنای تاریخی که اکنون از آن جز تلی خاک و مشتی کاشی‌های شکسته چیزی برجای نمانده است، در عهد ارغون خان و غازان خان به اوج شکوه و زیبایی خود رسید.