بایگانی‌ها اولیا چلبی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تاملی بر سیاحت‌نامه اولیا چلبی درباره؛ ماکو، قره‌باغ و نخجوان ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

تاملی بر سیاحت‌نامه اولیا چلبی درباره؛ ماکو، قره‌باغ و نخجوان

در آن دوران هنوز شرق مسلمان تحت حاکمیت دو امپراتوری بزرگ عثمانی و صفوی بود و هنوز قفقاز از ایران جدا نشده بود.