جستجوی نام واقعی « جمهوری آذربایجان» در اشعار شاعران آذربایجانی ۰۹ بهمن ۱۴۰۲

جستجوی نام واقعی « جمهوری آذربایجان» در اشعار شاعران آذربایجانی

از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ﺷﺎﻋﺮ سال‌های ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ هجری ﻗﻤﺮی که عمر خود را در این منطقه از ایران گذرانده بود، هم در وصف سرزمین‌های آن سوی ارس چنین آمده است:هـمه اﻗـﻠﻴـﻢ ﺁران، تا به ارﻣﻦ/ﻣﺴﺨﺮ ﮔـﺸﺘﻪ در ﻓﺮﻣـﺎن آن زن

بایگانی‌ها اینفوگرافی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
چیزی یافت نشد !