جستجوی نام واقعی « جمهوری آذربایجان» در اشعار شاعران آذربایجانی ۰۹ بهمن ۱۴۰۲

جستجوی نام واقعی « جمهوری آذربایجان» در اشعار شاعران آذربایجانی

از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ﺷﺎﻋﺮ سال‌های ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ هجری ﻗﻤﺮی که عمر خود را در این منطقه از ایران گذرانده بود، هم در وصف سرزمین‌های آن سوی ارس چنین آمده است:هـمه اﻗـﻠﻴـﻢ ﺁران، تا به ارﻣﻦ/ﻣﺴﺨﺮ ﮔـﺸﺘﻪ در ﻓﺮﻣـﺎن آن زن

بایگانی‌ها گرافیک - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
مردمان آذربایجان و ارمنستان، عموزاده‌های افسانه‌ای ۱۶ مهر ۱۴۰۲

مردمان آذربایجان و ارمنستان، عموزاده‌های افسانه‌ای

گروه سیاسی: آذربایجان جغرافیای قومی یا زبانی یا مذهبی نبوده است و در طول تاریخ نشانه‌های زیستِ تاریخیِ ارمنی‌ها در سراسر آذربایجان مشاهده می‌شود، بطوری که حتی تمایز جغرافیای تاریخیِ ارمنستان و آذربایجان در دوره‌هایی امکان پذیر نیست.