رییس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان، مسیر ایران برای ارتباط جمهوری آذربایجان به نخجوان را قابل اطمینان تر از مسیر ارمنستان دانست و ابراز اطمینان کرد که در صورت وجود دو گزینه‌ی ایران و ارمنستان برای ارتباط با نخجوان، اکثریت شهروندان جمهوری آذربایجان برای رفتن به نخجوان مسیر ایران را ترجیح می دهند.

گروه بین الملل: علی کریم لی، رییس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان، مسیر ایران برای ارتباط جمهوری آذربایجان به نخجوان را قابل اطمینان تر از مسیر ارمنستان دانست و ابراز اطمینان کرد که در صورت وجود دو گزینه‌ی ایران و ارمنستان برای ارتباط با نخجوان، اکثریت شهروندان جمهوری آذربایجان برای رفتن به نخجوان مسیر ایران را ترجیح می دهند.

وی در گفتگو با کانال “عثمان قیزی تی وی” تاکید کرد: «برغم تمامی مشکلاتی که هر از گاهی با ایران بروز می‌کند، راهی که از ایران به نخجوان می رود، راه مطمئن تری است و نه راه ارمنستان که تحت کنترل نیروهای سرویس امنیت خارجی روسیه خواهد بود.»

علی کریم لی گفت: «از نظر اقتصادی نیز باید محاسبه شود که عایدی جمهوری آذربایجان از گشایش این خطوط مواصلاتی چقدر خواهد بود و عایدی ارمنستان از آن چقدر خواهد بود؟ کاملا روشن است که ارمنستان از این طریق ، با خط آهن جمهوری آذربایجان به روسیه و ایران و ترکیه متصل خواهد شد. اما، جمهوری آذربایجان با آنکه هم اینک نیز هم از طریق ایران و هم از طریق ترکیه با نخجوان ارتباط دارد، یک راه پرابهام دیگر به نخجوان به دست خواهد آورد. اما، تبلیغاتچی های حکومت جمهوری آذربایجان و الهام علی اف، با هیاهو و تقلب،  به دروغ چنان وانمود می کنند که با گشایش راه زنگزور، جمهوری آذربایجان به مرکز کره زمین و جهان ترک تبدیل خواهد شد!»

علی کریم لی: برغم تمامی مشکلات، راهی که از ایران به نخجوان می رود، راه مطمئن تری است
علی کریم لی: برغم تمامی مشکلات، راهی که از ایران به نخجوان می رود، راه مطمئن تری است

علی کریم لی گفت: «از ابتدا نیز بر اساس توافق ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ مشخص بود که در زنگزور (جنوب ارمنستان) هیچ دالانی همانند دالان لاچین در کار نخواهد بود و صرفا راه های ارتباطی گشوده خواهند شد.»

رییس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان گفت: «در دوره جنگ ۴۴ روزه، الهام علی اف به سخنرانی های عوام‌فریبانه خو گرفت و پس از آن دوره هم معلوم نیست که از کجا به ذهنش رسید که بگوید: “ما از منطقه زنگزور، دالان خواهیم گرفت!” الهام علی اف حتی فراتر هم رفت و در سخنرانی ۱۰ مه ۲۰۲۱ خود از شبکه دولتی “آذ.تی.وی.” گفت: “دالان زنگزور را از طریق دیپلماتیک خواهیم گرفت و اگر دالان زنگزور را از طریق دیپلماتیک به ما ندهند، از طریق نظامی خواهیم گرفت!” در داخل کشور هم در تبلیغ این سخنان عوامفریبانه ادعا شد که زنگزور و ایروان و گویچه را هم خواهیم گرفت!  با این سخنان، احساسات ملی مردم را به جوشش وادار کردند و الهام علی اف با سواری بر روی این موج تا حدی محبوبیت خود را افزایش داد و اقشاری از مردم، خود را به این باور رساند که نه تنها خان کندی، بلکه زنگزور و ایروان و گویچه را هم می گیریم و تمامی اراضی تاریخی مان در ارمنستان را خواهیم گرفت و این جوّگیری ایجاد شد!»

علی کریم لی افزود: «در همان زمان هشدار دادیم که این موضع گیری خیلی اشتباه است و از آن ضرر خواهیم کرد. زیرا، از یک سو در حالی که جمهوری آذربایجان دارای حق است، در دنیا به عنوان طرف فاقد حق مطرح شد و بخاطر ادعای گرفتن زنگزور، فشارهای بین المللی متوجه جمهوری آذربایجان شد. حال آنکه از همان ابتدا مشخص بود که گرفتن زنگزور امکان پذیر نیست. زیرا، گرچه زنگزور اراضی تاریخی ما بوده است، متاسفانه  از خیلی وقت پیش، این منطقه به عنوان خاک ارمنستان شناخته شده است.» علی کریم لی گفت: «اگر الهام علی اف واقعا هم می خواست و فکر می کرد که می تواند از زنگزور (استان سیونیک ارمنستان) دالان بگیرد، این مطالبه را  در زمانی که در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ در مسکو سند خاتمه جنگ دوم قراباغ را امضاء می کرد، باید مطرح می نمود. زیرا، در آن زمان ارتش جمهوری آذربایجان به سرعت در حال پیشروی بود و اگر چند روز دیگر جنگ ادامه می یافت، خان کندی و مابقی مناطق باقی مانده نیز بازپس گرفته می شد و حتی به گفته نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، ۲۵ هزار نیروی نظامی ارمنستان نیز در محاصره قرار می گرفتند و نابود می شدند. در آن زمان باید الهام علی اف این را مطالبه می کرد که در مقابل دالان لاچین، باید دالان زنگزور با همان وضعیت حقوقی به جمهوری آذربایجان داده شود. اکنون خیلی دیر شده است!»

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه