گروه بین الملل: دینداران جمهوری آذربایجان در خصوص سیاست سنّی‌سازی اجباری این کشور هشدار داده‌اند. آنها می گویند بر اثر افزایش نفوذ ترکیه بر دولت باکو، سیاست موذیانه و اعلام نشده سنّی‌سازی اجباری جمهوری آذربایجان آغاز شده است.

گروه بین الملل: درپی اقدام دولت باکو در برکناری امام جماعت شیعه مسجد بازار صدرک و تعیین امام جماعت سنّی مذهب، برای این بازار که اکثریت مطلق غرفه داران و مشتریانش را شیعیان تشکیل می دهند،که در راستای سیاست سنّی‌سازی صورت می‌گیرد، در این مسجد درگیری روی داد. در این ارتباط سایت “قاینار اینفو” طی گزارشی تغییر امام جماعت مسجد بازار صدرک را موجب اعتراض نمازگزاران دانسته و نوشته است: «مسجد بازار صدرک با کمک های غرفه داران این بازار ساخته شده و با امامت شخصی که خود غرفه داران او را برگزیده بودند، فعالیت می کرد و تا ۱۰ روز پیش، حاجی اکرم و حاجی الدنیز متولی این مسجد بودند. اما مدتی قبل، این مسجد برای عملیات ضدعفونی  بخاطر همه گیری کرونا، بطور موقت فعالیت خود را متوقف کرد، ولی در زمان بازگشایی حاجی اکرم از امامت این مسجد کنار گذاشته شد و بجای وی شخصی به نام فرید اسماعیل زاده به عنوان آخوند این مسجد معرفی شد. شهروندانی که در بازار صدرک اشتغال دارند و در این مسجد نماز اقامه می کنند، به خاطر این تغییر به صاحب بازار صدرک اعتراض کردند. ولی ریاست این بازار نیز گفته است که تعیین روحانی مسجد از اختیارات اداره‌ی مسلمانان قفقاز است. روز دوازدهم نوامبر مجددا در مسجد بازار صدرک درگیری روی داده است. یکی از دینداران به نام آیدین نقی اف بخاطر تغییر آخوند این مسجد به ریاست بازار صدرک اعتراض کرد و به همین خاطر توسط نیروهای انتظامی بازار صدرک کتک خورد.»

سنّی‌سازی در جمهوری آذربایجان بر اثر افزایش نفوذ ترکیه بر دولت باکو صورت می‌گیرد
سنّی‌سازی در جمهوری آذربایجان بر اثر افزایش نفوذ ترکیه بر دولت باکو صورت می‌گیرد

گفتنی است که اخیرا  دینداران جمهوری آذربایجان در خصوص سیاست سنّی‌سازی اجباری این کشور و از جمله انتقال امام جماعت سنّی مذهب “مسجد حیدر” باکو به مسجد بازار صدرک و برکناری امام جماعت شیعه این مسجد هشدار داده و اعتراض کرده بودند. دینداران جمهوری آذربایجان می گویند بر اثر افزایش نفوذ ترکیه بر دولت جمهوری آذربایجان، سیاست موذیانه و اعلام نشده سنّی‌سازی اجباری جمهوری آذربایجان آغاز شده است و علاوه بر اینکه در کتب درسی جمهوری آذربایجان، مذهب تشیع که مذهب اکثریت قاطع مردم جمهوری آذربایجان است، به عنوان فرقه انحرافی و تفرقه افکن معرفی می‌شود، اخیرا  اقدامات اجرایی برای مجبور کردن اقشاری از مردم جمهوری آذربایجان به تغییر مذهب خود نیز شروع شده است که تغییر امامان برخی مساجد در راستای همین سیاست است.

همچنین طی ماه های اخیر، عناصر ضدشیعه نظیر الشاد میری و قامت سلیمانف و سایر مبلغان نورچی گری و وهابیت در جمهوری آذربایجان فعالیت های خود را گسترش داده اند و جسارت هایی را به عقاید شیعه می کنند که در گذشته جرأت ابراز آن را کمتر داشتند.

در این میان، روحانیون شیعی جمهوری آذربایجان هم بخاطر فضای اختناق آلود سیاسی و امنیتی تحمیل شده از طرف دولت لائیک و هم بخاطر نگرانی از لطمه وارد شدن به “وحدت مسلمانان”، مجبور به سکوت در برابر سنی سازی اجباری جمهوری آذربایجان شده اند.

دولت جمهوری آذربایجان در چارچوب سیاست سنی سازی اجباری این کشور همچنین حسینیه اهل بیت (ع) در باکو را که سال ها به عنوان مرکز ترویج و تحکیم اسلام اصیل در جمهوری آذربایجان فعالیت می کرد، به بهانه شیوع کرونا و نیز در چارچوب تنش آفرینی علیه ایران تعطیل کرده است.

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه