گروه بین الملل: یک تحلیلگر برجسته در جمهوری آذربایجان گفت: جریان پان ترکیست در ایران با درس عبرت گرفتن از نتایج منفی اهانت به مقدسات شیعی در سال‌های گذشته، این بار برای رسیدن به مقاصد شوم خود نقاب مذهبی به چهره می‌گیرند. <!-- /wp:paragraph -->

گروه بین الملل: یک تحلیلگر برجسته در جمهوری آذربایجان گفت: جریان پان ترکیست در ایران با درس عبرت گرفتن از نتایج منفی اهانت به مقدسات شیعی در سال‌های گذشته، این بار برای رسیدن به مقاصد شوم خود نقاب مذهبی به چهره می‌گیرند.

پان ترکیسم این بار با نقاب مذهب می‌آید
پان ترکیسم این بار با نقاب مذهب می‌آید

اورخان محمدوف گفت: «پان ترکیست‌ها قبلا به مقدسات اهانت می‌کردند و حتی توهین شبکه تلویزیونی مستقر در آمریکا (گون آذ تی وی) به حضرت فاطمه زهرا (س) با واکنش و ابراز انزجار آذری‌های ایران مواجه شد. اما اکنون جریان پان‌ترکیست از وقایع سال‌های گذشته درس گرفته و این بار تصمیم گرفته‌اند که نقاب مذهب و اسلام را به چهره خود بگیرند. اکنون پان‌ترکیست‌ها پشت سر مقدسات پنهان می‌شوند تا مقاصد شوم خود در تحقق به آمال پان‌ترکیسم را پیگیری کنند.»

اورخان محمدوف گفت: «وقتی با پان ترکیست‌ها صحبت می‌کنیم، آنها مدعی می‌شوند که ما “حسین چی” هستیم و باید سخن امام علی (ع) را در ضرورت مبارزه با ظلم اجرا کنیم. اما، این جریان پان ترکیست در ادامه نشان می‌دهد که هدف اصلی‌اش براندازی نظام جمهوری اسلامی است. زیرا، پان‌ترکیست‌ها مدعی هستند که در این نظام ظلم وجود دارد و امام علی (ع) هم فرموده است که باید با ظلم مبارزه شود.»

این تحلیلگر آذربایجانی افزود: «این شیوه جدید پان‌ترکیست‌ها در ایران، در واقع ادامه مدل اسلام آذربایجانی است که از جمهوری آذربایجان به ایران سرایت داده شده است. عناصر پان‌ترکیست در ایران در فتنه‌های آینده با شعارهای مذهبی وارد عرصه خواهند شد. این روباه ها ابتدا از دین سخن می‌گویند، اما  به تدریج مسایل دیگری را پیش می‌کشند. البته، برخی از پان‌ترک‌ها در ایران اصلا زبان ترکی را هم خوب بلد نیستند!  آنها از مقدس بودن خاک آذربایجان و مقدس بودن پرچم آذربایجان دم می‌زنند! این استمرار مدل اسلام آذربایجانی است که به ایران هم سرایت داده شده است.»

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه