گروه سیاست: نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان از روز گذشته با ایجاد پست‌های ایست و بازرسی در بخشی از جاده متصل کننده ایران به ارمنستان، اقدام به باج‌گیری از راننده های وسایط نقلیه‌ای کرده‌اند که از این مسیر عبور می‌کنند.

گروه سیاست: غفار چخماغلی، از مبلغان پان ترکیسم و استاد دانشگاه‌های ترکیه و یکی از تولیدکنندگان افکار و راهبردهای سیاسی برای دولت باکو با ادعای این که «ایران عامل اصلی اخلال در گشایش “دالان ترک” است»، گفت: ایران نمی تواند وجود دولت مستقل جمهوری آذربایجان در کنار مرزهای خود را هضم کند و به علت هراس از عامل “آذربایجان جنوبی” ، به هر کاری برای تضعیف جمهوری آذربایجان مبادرت می کند.

این تغذیه کننده فکری دولت باکو در ادامه‌ی نظریه‌پردازی واهی خود که در گفتگو با سایت مدراتور انجام می‌شد، ادعا کرد: صرف نظر از اینکه کدام یک از ملاها در ایران به حاکمیت برسند، سیاست تضعیف جمهوری آذربایجان به “سیاست دولت” در ایران تبدیل شده است و به همین علت، ایران در مناقشه ارمنستان با جمهوری آذربایجان در کنار ارمنستان جای گرفته و با ارمنستان که با  تقویت قدرت ترکیه در منطقه دشمنی می‌کند، اتحاد نظامی دارد.

غفار چخماغلی افزود: «ایران با امید دادن به ارمنستان، در مقابل گشایش دهلیز زنگزور (نامی که جمهوری آذربایجان و ترکیه برای جنوب ارمنستان، سیونیک استفاده می کند) اخلال می کند. ارمنستان با اتکاء به ایران مانع گشایش دهلیز زنگزور (جنوب ارمنستان) می‌شود که این نیز نشانه سیاست تنگ‌نظرانه ارمنستان است. ارامنه امیدوارند که (ایرانی ها) آنها را از محاصره اقتصادی خارج کنند و در طرح های دیگری مشارکت دهند. طرح موهوم برنامه‌ریزی برای ایجاد خط حمل و نقلی از چین تا ایران و ارمنستان و گرجستان نیز تلاشی برای ایجاد مانع  در برابر تحقق “دالان زنگزور” است.»

 این خط دهنده  فکری ترکیه ای دولت جمهوری آذربایجان افزود: «جمهوری آذربایجان اهرم های زیادی برای نشاندن هم ارمنستان و هم ایران بر سر جای خود ، در اختیار دارد. ابزارهای تاثیرگذاری موجودند. زمان بکارگیری این ابزارها فرارسیده است.»

نیروهای مرزبانی باکو در بخشی از جاده متصل کننده ایران به ارمنستان، اقدام به باج‌گیری از راننده های وسایط نقلیه‌ای کرده‌اند
نیروهای مرزبانی باکو در بخشی از جاده متصل کننده ایران به ارمنستان، اقدام به باج‌گیری از راننده های وسایط نقلیه‌ای کرده‌اند

گفتنی است با توجه به خط دادن پان ترکیست‌هایی نظیر غفار چخماغلی، نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان از روز گذشته با ایجاد پست‌های ایست و بازرسی در بخشی از جاده متصل کننده ایران به ارمنستان، اقدام به باج‌گیری از راننده های وسایط نقلیه‌ای کرده‌اند که از این مسیر عبور می‌کنند. دولت جمهوری آذربایجان و حامیان فکری آن بر این باورند که با باج گیری در جاده مواصلاتی ایران به ارمنستان، خواهند توانست مناسبات تجاری میان ایران و کشورهای اوراسیا را مختل کنند یا کاهش دهند.

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه