گروه گزارش: قریب به سی و سه سال پیش، در فاصله ماه های آوریل و می ۱۹۹۱، روستای وُسکِپار آماج وحشیگری‌های ژاندارم‌های باکو و یگان‌های مسلح شوروی بود که در پی آن نظامیان باکویی سعی در تصرف روستای وُسکِپار و روستاهای همجوار داشتند.

گروه گزارش: قریب به سی و سه سال پیش، در فاصله ماه های آوریل و می ۱۹۹۱، روستای وُسکِپار آماج وحشیگری‌های ژاندارم‌های باکو و یگان‌های مسلح شوروی بود که در پی آن نظامیان باکویی سعی در تصرف روستای وُسکِپار و روستاهای همجوار داشتند. این عملیات تحت عنوان «عملیات حلقه» رمزگذاری شده بود و طی آن ده دها تن از مردان روستای وُسکِپار و پلیس های ارمنی بازداشت و به طور وحشیانه ای به دست ارتش باکو مثله شدند.
امروز با وجود اینکه سه دهه از حوادث فوق می گذرد، منطقه وِسکِپار،که ارامنه موفق به محافظت از آن شده بودند، همچنان برای باکو اهمیت ویژه ای دارد. چرا که به واسطه تصرف این مناطق می تواند به جاده‌های شمال ارمنستان و همچنین شمال قره باغ اشراف کامل داشت.
در شرح تصویر باید گفت که گروهی از مردان روستای وُسکِپار به اسارت نیروهای اُمُن OMON باکو درآمده و به صورت درازکش بر روی زمین قرار گرفته اند. بعدها در مورد سرنوشت این گروگانها اطلاعاتی منتشر شد که پرده از قتل آنان به وسیله تبر برداشت. عکاس عکس فوق که به طور اتفاقی از لحظه به اسارت درآمدن ارامنه عکاسی کرده آلکسِی روگوف روسی است.
افسر باکویی با دیدن عکاس فرمان آتش داده بود که عکاس با وخیم شدن اوضاع فیلم دوربین را تا رسیدن سربازان پنهان می کند، ولی دوربینش بر روی سرش شکسته شد. گفتنی است که اولین بار این عکس در مجله«پاریس مچ»منتشر شد.
منبع: روزنامه آلیک

  • منبع خبر : آذر پژوه