گروه سیاسی: مشارکت در انتخابات یک حق برای ما و در کنار آن یک وظیفه است. همه مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند و نظر خود را در مورد مسائل مهم کشور بیان کنند. و قطعاً مشارکت مردم در انتخابات، ضامن سلامت و استمرار نظام و ایران عزیز خواهد بود.

گروه سیاسی: فردا روز سرنوشت‌ساز دیگری در تاریخ ایران عزیز می‌باشد. و قطعا مشارکت پایین در این انتخابات می‌تواند آسیب‌های متعددی برای جامعه‌ی ما داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

آسیب های مشارکت پایین در انتخابات

– افزایش قدرت اقلیت‌ها و احتمال رای آوردن افراد ضعیف: مشارکت پایین در انتخابات می‌تواند به افزایش قدرت اقلیت‌ها در جامعه منجر شود و این به نوبه‌ی خود باعث می‌شود افرادی که مورد حمایت اقلیت هستند وارد مجلس شوند.

– کاهش اعتماد مردم: مشارکت پایین در انتخابات می تواند به کاهش اعتماد مردم به نهادهای مدنی منجر شود.

– کاهش مشروعیت نظام: مشارکت پایین در انتخابات می‌تواند به مشروعیت نظام سیاسی آسیب برساند. به ویژه در شرایط حاد بین‌المللی و اوضاع سیاسی منطقه، قدرت چانه‌زنی نظام در مواجهه با دشمنان پایین خواهد آمد!

عوامل موثر در کاهش مشارکت

اما عوامل متعددی می تواند در کاهش مشارکت مردم در انتخابات نقش داشته باشد که ذیلا به بخشی از آنها اشاره خواهد شد:

– ناامیدی از آینده: ناامیدی مردم از آینده و باور نداشتن به اینکه انتخابات می تواند تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند، می تواند از عوامل کاهش مشارکت در انتخابات باشد.

– ضعف عملکرد مسئولان: ضعف عملکرد مسئولان و عدم پاسخگویی آنها به مردم می تواند از دیگر عوامل کاهش مشارکت در انتخابات باشد.

– فقدان فضای آزاد سیاسی: فقدان فضای آزاد سیاسی و محدودیت فعالیت‌های احزاب و گروه های سیاسی می تواند از دیگر عوامل کاهش مشارکت در انتخابات باشد.

راهکارهای افزایش مشارکت مردم

اما در نهایت راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات را باهم مرور خواهیم کرد:

– افزایش اعتماد عمومی: افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نهادهای مدنی می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در انتخابات کمک کند.

– ایجاد فضای آزاد سیاسی: ایجاد فضای آزاد سیاسی و رفع محدودیت ها از فعالیت های احزاب و گروه‌های سیاسی می تواند به افزایش مشارکت مردم در انتخابات کمک کند.

– اصلاحات اقتصادی و اجتماعی: اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی مردم می تواند به افزایش امید به آینده و تشویق مردم به مشارکت در انتخابات کمک کند.

– افزایش آگاهی عمومی: افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود می تواند به افزایش مشارکت مردم در انتخابات کمک کند.

به طور کلی باید توجه داشت که مشارکت در انتخابات یک حق برای ما و در کنار آن یک وظیفه است. همه مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند و نظر خود را در مورد مسائل مهم کشور بیان کنند. و قطعاً مشارکت مردم در انتخابات، ضامن سلامت و استمرار نظام و ایران عزیز خواهد بود.

  • نویسنده : گروه سیاسی آذرپژوه
  • منبع خبر : آذر پژوه