گروه سیاسی: باکو همواره با پیشنهاد دادن امتیازات یا گذشت های اقتصادی به ایران، تحویل فعالان حسینیون از ایران را مطالبه کرده است، اما ایران با این خواسته باکو مخالفت کرده است

گروه سیاسی: سایت «گلوبال اینفو» باکو در مطلبی در خصوص تلاش ایران برای صدور انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان از جمله جمهوری آذربایجان، ضمن لجن پراکنی های فراوان علیه ایران و اسلام گرایان جمهوری آذربایجان و بخصوص «جنبش حسینیون» و سردار شهید قاسم سلیمانی بخاطر پایه گذاری حسینیون، نوشت باکو همواره  با پیشنهاد دادن امتیازات یا گذشت های اقتصادی به ایران، تحویل فعالان حسینیون از ایران را مطالبه کرده است، اما ایران با این خواسته باکو مخالفت کرده است! و جمهوری آذربایجان نیز مساله ایران در خصوص فعالیت های نظامی و امنیتی اسراییل در نزدیکی مرز ایران و جمهوری آذربایجان را بی پاسخ گذاشته است!!

در این مطلب به قلم ایل بیگ حسنلی، یکی از مقاله نویسان فعال حکومت علی اف که ساکن زوریخ است، با اشاره به سخنان آوریل ۲۰۲۲ الهام علی اف مبنی بر ارایه فهرست ۲۰ نفره ای از اسامی شهروندان جمهوری آذربایجان به رییس جمهوری وقت ایران برای بازداشت و تحویل آنها به باکو و بی پاسخ ماندن این درخواست افزوده شده است: «خاطرنشان کنیم که حاکمیت آذربایجان همیشه در دیدارها با مقامات ایران، در مقابل گذشت های مشخص اقتصادی، مساله استرداد را مطرح کرده است. این پیشنهاد همیشه از طرف ایران رد شده است! به نحوی که ایران نیز مساله فعالیت امنیتی و نظامی اسراییل در نزدیکی مرز ایران – جمهوری آذربایجان را مطرح کرده و جمهوری آذربایجان نیز این مساله را بی پاسخ گذاشته است!!»

در پایان این مقاله با اشاره به دستگیری های گروهی و گسترده دینداران جمهوری آذربایجان بخاطر علاقه به ایران، ادعا شده است که اگر ایران در شرایطی که جمهوری آذربایجان ضعیف و ناتوان بود، نتوانست تاثیرگذاری خود بر جمهوری آدربایجان را تحقق بخشد، اکنون که دولت جمهوری آذربایجان قوی و قدرتمند شده است، به هیچ وجه نخواهد توانست از طریق «حسینیون» به هدف خود در جمهوری آذربایجان برسد!!

  • منبع خبر : آذرپژوه