گروه سیاسی: بعد از مرگ ناصر، تقریباً اعراب این آرزو را چنان دوردست و دست نیافتنی می‌دیدند که در نهایت ناچار شدند مسیر سازش را در پیش بگیرند.

گروه سیاسی: ۵۰ سال بعد از جنگ شش روزه‌ی اعراب به رهبری جمال عبدالناصر (مصر) با اسراییل، که با شکست سنگین جبهه‌ی اعراب خاتمه یافت، اینک جبهه‌ی مقاومت، ققنوس وار از دل خاکسترهایِ این جنایات علیه مردم مسلمان فلسطین اشغالی سربرآورده و این بار با پیشوایی یک سید مسلمان ایرانی، توانسته با دستانی خالی هیمنه‌ی رژیم اشغالگر قدس را فرو بپاشاند!

۵۰ سال پیش در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و مساجد کشورهای عربی همه چشم به راه ارتش مصر بودند تا با حمله به صهیونیست‌ها، فلسطین و قدس شریف را آزاد کند؛ همه از مرحوم جمال عبدالناصر می‌خواستند تا به «اسرائیل» حمله کند و این رژیم را نابود کرده و قدس را آزاد کند. اما این آمال و آرزوی اعراب و مسلمانان جهان با مرگ ناصر به یاس و ناامیدی تبدیل شد.

 بعد از مرگ ناصر، تقریباً اعراب این آرزو را چنان دوردست و دست نیافتنی می‌دیدند که در نهایت ناچار شدند مسیر سازش را در پیش بگیرند. در این مسیر قرار بود «اسرائیل» به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده به ملت‌های منطقه با استفاده از رهبران وابسته تحمیل شود. اما آنچه را که ناصر با آن هم رجزخوانی نتوانست انجام دهد، یک سید مسلمان ایرانی با همیت ایرانی و نگاه قرآنی دارد به سرانجام می‌دهد.

جمال عبدالناصر و آرزوهایش برای آزادی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی در حالی به تاریخ پیوست که غرب، رژیم صهیونیستی و در کنارش سران وابسته و مفلوک عرب و برخی کشورهای اسلامی به جدال با ایران پرداختند، داعش و القاعده را به جان محور مقاومت انداخته و شب و روز تلاش کردند تا ایران را دشمن و اسرائیل را دوست کشورهای عربی معرفی کند. اما راهنمایی های رهبری، نه تنها ملت بزرگ ایران، بلکه تمامی مسلمانان جهان را از این همه مصائب و مشکلات به سلامت عبور داده و اینک بعد از ۵۰ سال، خودِ جبهه‌ی مقاومت به جایی رسیده است که به تنهایی و بدون نیاز به سایر کشورهای عربی و اسلامی، می‌تواند شاخ اسرائیل را درهم شکسته و قدس شریف و فلسطین را آزاد کند! همچنان که رهبری هم بارها و بارها تاکید داشتند، اسرائیل نابود خواهد شد و این مهم تنها به دست جریان مقاومتِ ساکن در سرزمین‌های اشغالی به حقیقت خواهد رسید.

  • منبع خبر : آذرپژوه