گروه سیاسی:جنگ سوم قراباغ در میانه‌های خود مردم عادی این منطقه را آواره کرده است. طبق آمار اعلامی بیش از 100 هزار نفر از ارمنیان ساکن در قراباغ که بیش از دو سوم جمعیت قراباغ کوهستانی را شامل می‌شود.

گروه سیاسی: جنگ سوم قراباغ در میانه‌های خود مردم عادی این منطقه را آواره کرده است. طبق آمار اعلامی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ارمنیان ساکن در قراباغ که بیش از دو سوم جمعیت قراباغ کوهستانی را شامل می‌شود، تا این لحظه از این منطقه گریخته و بخش دیگری از آنها هم در حال ترک خانه‌های خود هستند!

این روزها و در مواجهه با فرار ارمنیان ساکن در آرتساخ (قراباغ) با دو رفتار متناقض رژیم باکو مواجه هستیم؛ از یک سو علیف و برخی مقامات بلند پایه مدعی هستند که ارمنیان می‌توانند در خانه‌های خود مانده و در جمعیت آذری ها ادغام شوند و از سوی دیگر تصاویر و فیلم هایی از نظامیان باکویی منتشر و دست به دست می‌شود که با شدیدترین و وحشیانه ترین روش‌ها با مردم قراباغ برخورد می‌کنند! اما چرا وقتی الهام علیف که در برابر دوربین‌ها می‌گوید «ارامنه را در میان جمعیت آذری ادغام می‌کند» اجازه نشر چنین تصاویری از رفتارهای ضد انسانی نظامیان خود را می‌دهد؟

به نظر می‌رسد که این تصاویر عامدانه منتشر می‌شوند تا بقیه بترسند و فرار کنند. سیاستی که علیف از صهیونیست‌ها یاد گرفته است! هنگامی که در سال ۱۹۴۸ صهیونیست‌ها آمدند و به مناطق فلسطینی حمله کردند، قتل عام وحشیانه‌ی دیریاسین را راه‌ انداختند و تصاویرش را هم منتشر کردند تا هیچ فلسطینی از ترس وحوش صهیونیست در خانه و کاشانه خود نمانده و آن ها بتوانند به سادگی خاک فلسطین را که خالی مانده بود اشغال کنند…

این سیاست کثیف عین همان سیاستی است که ارتش عثمانی در سال ۱۹۱۵ علیه ارامنه در پیش گرفته و با نسل‌کشی بخش بزرگی از آن‌ها بقیه را ترسانده و فراری دادند… در قراباغ کوهستانی هم به نظر می‌رسد رفتار رژیم باکو عینا مشابه همان رفتاری است که صهیونیست‌ها در فلسطین و عثمانی‌ها در ارمنستان انجام دادند.

  • منبع خبر : آذرپژوه