گروه سیاسی: باتوجه به اینکه در پیچ تاریخی نظام حکمرانی جهانی جدید هستیم، ایران می تواند در شاخص انرژی و کریدور، نقطه صقل این تحول تاریخی باشد.

گروه سیاسی: جغرافیای سیاسی منطقه غرب آسیا دچار دگرگونی و تحول محسوسی شده است و این یک واقعیت انکار ناپذیر است. تحولی که با سایر حوادث و توافقات متفاوت است و این تفاوت را دشمنان ایران اسلامی بخوبی درک می کنند.

صهیونیست ها با اضطراب و تردید در صدد پاسخ به رفتارهای تنش‌زادی ایران با همسایگان و افزایش اقتدار تهران هستند. و در پایخگویی به این افزایش اقتدار، با ورود به آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان و قزاقستان و همچنین تشدید تنش ها میان باکو و تهران سعی می کنند زهرچشم خود را از ایران بگیرند.

در راستای سیاست‌های تنش‌زدایی ایران با همسایگان، توافق سیاسی ترسیم شده با اعراب خلیج فارس را باید هوشمندانه‌ترین و مهم‌ترین گام سیاسی ایران در غرب آسیا دانست که آغازی بر تقویت سایر مولفه‌های قدرت و خروج از انزوای سیاسی و محیطی خواهد بود.

نکته مهم در این ارتباط که باید بدان توجه داشت این است که؛ باتوجه به اینکه در پیچ تاریخی نظام حکمرانی جهانی جدید هستیم، ایران می تواند در شاخص انرژی و کریدور، نقطه صقل این تحول تاریخی باشد. و تهران برای ادامه کنشگری در پرونده های آفریقا، آسیای مرکزی، قفقاز و.‌‌… به بروزرسانی سیاست ها و حل و فصل پرونده های بی فایده با کشورهای خلیج فارس محتاج است. همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس هم برای دستیابی به اوراسیا و تنوع خطوط ترانزیت با چین و روسیه راه مطمئن و ایمنی جز ایران نخواهند داشت و این یکی از مهم ترین انتظارات ما برای تبدیل توافق سیاسی به توافقات راهبردی با اعراب خلیج فارس است. مساله ای که با راهبرد جدید سعودی ها مبنی بر احیای روابط با بلوک شرق و تمرکز بر بازار آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای شرقی و… همخوانی دارد.

در بستر این تحلیل ها است که باید اهمیت خط مرزی با ارمنستان را درک کرد و بدون تعارف باید از آن دفاع کرد.

  • منبع خبر : آذرپژوه