گروه سیاست: روابط باکو و تل‌آویو یک روابط درهم‌تنیده و عمیق و گسترده است. به نحوی که الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان آن را به کوه یخی تشبیه کرده است که تنها نوک قله آن معلوم است.

گروه سیاست/ شعیب بهمن: روابط باکو و تل‌آویو یک روابط درهم‌تنیده و عمیق و گسترده است. به نحوی که الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان آن را به کوه یخی تشبیه کرده است که تنها نوک قله آن معلوم است. او می‌گوید: «اگر این روابط ۱۰ قسمت داشته باشد تنها یک قسمت آن مشخص و پیدا است و ۹ قسمت دیگر آن در زیر آب قرار دارد و از دید‌ها پنهان است».

به صورت کلی در عالم واقع هم، روابط دو طرف در همه حوزه‌ها در حال گسترش است و صرفاً به حوزه‌های امنیتی، نظامی، یا سیاسی محدود نمی‌شود و در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به صورت عمیق و چندلایه در حال پیشرفت است. روابط دو جانبه تنها یک روابط ساده میان باکو و تل آویو نیست. یعنی در عین گسترش مناسبات میان دو کشور، همواره نوک پیکان روابط مورد اشاره، متوجه ایران به عنوان دشمن مشترک بوده است. یعنی تلقی و تفکر رهبران باکو همان رویکردی است که رهبران تل‌آویو نسبت به ایران دارند. می‌خواهم بگویم که در نگاه مشترک آن‌ها نسبت به تهران تفاوتی وجود ندارد. این مسأله هم عامل قوام بخش روابط باکو و تل‌آویو از سال‌های گذشته بوده است و تردیدی وجود ندارد که جمهوری آذریابجان هیچگاه به خاطر ایران، روابط خود را با اسرائیل کاهش نمی‌دهد.

 اساساً بخشی از دلیل توسعه روابط باکو و تل‌آویو به خاطر ایران و احساس تهدید و ترس مشترک از ایران بوده است. پس این تصور که فکر کنیم مماشات با باکو و یا مماشات با الهام علی اف در آینده موجب کاهش روابط دو رژیم شده و یا به تعدیل این همسویی روابط منجر می‌شود انتظار بی‌جا، اشتباه و خطای استراتژیک و راهبردی ما است که در سال‌های گذشته هم، آزموده شده است. ما طی سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها از خاک جمهوری آذربایجان مورد حمله تروریستی اسرائیلی‌ها قرار گرفته‌ایم و مصادیق آن نیز بسیار آشکار است و پنهان نیست. در هر صورت معتقدم که هرگونه انتظار از دولت باکو برای کاهش روابط و مناسبات با اسرائیل ساده لوحانه است.

  • نویسنده : شعیب بهمن
  • منبع خبر : آذرپژوه