تنش روسیه و ترکیه و درس های آن برای باکو  فواد قهرمانلی؛ عضو هیئت رئیسه حزب جبهه خلق آذربايجان گفت: اگر تنش بوجود آمده در روابط ترکیه و روسیه ادامه یابد، تاثير آن را در منطقه احساس خواهيم کرد. علت اصلی تنش بين دو كشور این است، که ترکیه در مسائل استراتژیک با غرب همسو […]

تنش روسیه و ترکیه و درس های آن برای باکو

 فواد قهرمانلی؛ عضو هیئت رئیسه حزب جبهه خلق آذربايجان گفت: اگر تنش بوجود آمده در روابط ترکیه و روسیه ادامه یابد، تاثير آن را در منطقه احساس خواهيم کرد. علت اصلی تنش بين دو كشور این است، که ترکیه در مسائل استراتژیک با غرب همسو شده است این هم منافع روسیه را تامين نمي كند. ارسال تسلیحات ترکیه به اوکراین، بازگرداندن جنگنده های آزوف، و بر خلاف توافق با مسکو موافقت براي عضويت سوئد در ناتو، پوتین را ناامید کرده است. پوتين اکنون متوجه شده است که اميدواري او به اردوغان برای جدایی ترکیه از بلوک غرب بیهوده بوده است. از این رو پوتین این روزها می خواهد با عقب نشینی از قول خود در خصوص احداث مخزن توزیع گاز (هاب گاز) در ترکیه، ترکیه را به خاطر اقدامات اخیرش تنبیه کند.