پيشرفت هر جامعه‌اي بستگي به ميزان جديت، کارآيي و دانش افراد خود و به همين مقدار عقب‌ماندگي و افول آن نيز در گرو جهالت و عافيت‌طلبي آنها مي باشد.

گروه جامعه: جامعه در سايه‌ي يکايک افراد آن موجوديت پيدا مي کند و ادامه‌ي اين موجوديت در پرتو همت و تلاش همه‌ي افراد آن ممکن مي‌گردد؛ همتي که بايد به صورت يک هدف مشترک عمومي در جامعه در آيد.

ايستايي يک جامعه مرهون علت‌هاي بي‌شماري است؛ از عوامل مهمي که پويايي يک جامعه با آن محقق مي‌گردد کار و تلاش و دانايي افراد آن است و اين واقعيت از زمان پيدايش زندگي اجتماعي انسانها تغييري نيافته است و رشد و پيشرفت هر جامعه‌اي بستگي به ميزان جديت، کارآيي و دانش افراد خود و به همين مقدار عقب‌ماندگي و افول آن نيز در گرو جهالت و عافيت‌طلبي آنها مي باشد. از اين رو کشور و يا هر جامعه اي که خواهان برداشتن گام‌هايي به سوي ترقي و توسعه مي‌باشد بايد شهروندان و افراد خود را از آموزش با کيفيت و سالمي بهره‌مند سازد و در غير اين صورت آن جامعه محکوم به اسارت و پس رفت خواهد بود.

 بنابراين تعليم و تربيت همانقدر که در پيشرفت جامعه دخيل بوده بلکه در بهبود و سلامت زندگي فردي افراد آن نيز تآثير بسزايي دارد. افراد باسواد و تعليم يافته علاوه بر اينکه سرنوشت اجتماعي جامعه‌ي خويش را رقم مي‌زنند، رفاه  و سطح کيفي سايرين را نيز ارتقاء مي‌دهند و براي ادامه‌ي حيات خود هم بهره‌هاي فراواني می‌برند.

 ديدگاه و طرز انديشيدن و زيست افراد تعليم يافته با افراد بي‌نصيب از تعليم و تربيت همسو نبوده و کاملا متفاوت مي‌باشد. از اين رو ارج نهادن و توجه متوليان جامعه به تعليم و تربيت سبب ارتقاي صحيح و منطقي مباني ارتباطي فيما بين افراد و کسب مهارت‌هاي علمي در جامعه گشته و ضمن ايجاد حس مسئوليت‌پذيري و همکاري باعث شکوفايي استعدادها شده و قدرت درک درست از واقعيت‌هاي پيرامون و اجتماعي را که در آن زندگي مي‌کنند به شهروندان و افراد آن مي‌بخشد. در نتيجه  ضعف و عقب‌ماندگي‌ها به خوبي تشخيص داده مي‌شود و در رويارويي با حوادث و مشکلات اجتماعي شکيبا بوده و توانايي آن را دارند تا با تدبير و آگاهي و دانايي خود آنچه را که مانع پيشرفت آنها مي باشد از پيش روي بردارند.

  • منبع خبر : آذر پژوه