گروه اجتماعی: ترویج سبک زندگی اروپایی از جمله سبک زندگی یوروویژنی که ابتذال جنسی و همجنس گرایی از اجزای اصلی آن است، از مهمترین محورهای سیاست گزاری حکومت باکو است که فساد و ابتذال در میان نوجوانان و جوانان را در جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر عامدانه ترویج کرده است. در این ارتباط انتشار آمار […]

گروه اجتماعی: ترویج سبک زندگی اروپایی از جمله سبک زندگی یوروویژنی که ابتذال جنسی و همجنس گرایی از اجزای اصلی آن است، از مهمترین محورهای سیاست گزاری حکومت باکو است که فساد و ابتذال در میان نوجوانان و جوانان را در جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر عامدانه ترویج کرده است. در این ارتباط انتشار آمار وحشتناک سقط جنین در این کشور مسلمان باعث شد تا یک روانشناس باکویی علت آن را «همگرایی مردم جمهوری آذربایجان با فرهنگ اروپایی» معرفی کند.

 به گزارش ینی صباح، خانم گلنار عروج اوا گفت: “ما همیشه می گوییم که باید در اروپا همگرا شویم، مانند اروپایی ها باشیم و غیره. اما ما بدترین جنبه های اروپا را اخذ کرده ایم. نوجوانان فکر می کنند، چرا ما مانند اروپایی ها نیستیم؟! و چرا باید تا زمان ازدواج، برای رابطه جنسی انتظار بکشیم؟! اتفاقاتی در این زمینه شکل گرفته است! که نوجوانان اکنون در سن ۱۵-۱۷ سالگی می خواهند رابطه جنسی داشته باشند…”

این سخنان را روانشناس معروف گلنار عروج اوا به Yenisabah.az گفته است. این روانشناس درباره مشکلاتی که در سال های اخیر باعث نگرانی جدی درباره نوجوانان در جمهوری آذربایجان شده است، گفت: خودسری در سن نوجوانی در نقطه اوج قرار دارد. در دوران نوجوانی اشتیاق به میل جنسی به اوج خود می رسد، این نوجوانان باید بتوانند احساسات خود را کنترل کنند، اما چون نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند، از کنترل خارج می شوند، والدین نیز به جای دوستی، به دلیل پرخاشگری نوجوان تبدیل به دشمن می شوند. در این صورت فرار از خانه و خودسری های نوجوان افزایش می یابد. امروز وقتی به کلوبها نگاه می کنیم متوجه می شویم که دختران در سنین پایین تر در آنجا در اکثریت هستند. دخترهایی در این سن هستند که وقتی به آنها نگاه می‌کنی فکر می کنی در این سن نباید اینجا باشند و باید در دبیرستان باشند، در این سن دولت باید آنها را مجبور کند که حداقل دبیرستان را تمام کنند. به همین دلیل امروزه بر تعداد این گونه خودسری ها افزوده می شود و به موازات آن بر تعداد سقط جنین نیز افزوده می شود. تا زمانی که چنین خودسری هایی وجود داشته باشد و تا زمانی که سبک زندگی نامناسب در شبکه‌های اجتماعی آذربایجان به اشتراک گذاشته شود، وضعیت بدتر خواهد شد. در نتیجه تعداد دختران فاسد و بداخلاق در آذربایجان پیوسته افزایش خواهد یافت».

گلنار عروج اوا افزود: “نوجوانان امروزی به اروپا گرایش دارند تا از ارزش های اخلاق عمومی و انتقاد و سرزنش دور باشند تا بتوانند “راحت” زندگی خود را بگذرانند! یک مشاهده کوچک کافی است تا ببینیم چگونه تفکر نوجوانان سال به سال تغییر می کند و متفاوت می شود و بسیار عجیب است که نوجوانان دیگر در کشور خود احساس خوشبختی نمی کنند. آنها فکر می‌کنند که من در خارج از کشور – به ویژه در اروپا – احساس خوشبختی بیشتری خواهم کرد!! می دانی چرا؟ چون اروپا باعث جذب آنها می شود، جایی که نوجوانان می توانند هر کاری را که می خواهند، بدون قید و بند انجام دهند. نوجوان ما هم فکر می‌کند ارزش‌های اخلاق عمومی آذربایجان به من ظلم می‌کند و به همین دلیل می‌روم زندگی‌ای را که می‌خواهم در خارج از کشور داشته باشم و با هر کسی که می‌خواهم رابطه برقرار می‌کنم، به همین دلیل بیشتر نوجوانان به اروپا گرایش دارند!!”