جریان ایران‌ستیزِ پانترکیسم با وقاحت مشغول جعل و تحریف نام‌های ایرانیِ معابر و خیابان‌های ایران در نرم افزار «گوگل مپ» می باشد؛ این تغییر نام، روی معابر و خیابان های اصلی و قانونی ایران و تبدیل آن به نام های ترکی و ثبت و اِعمال کلید واژه های پانترکی به جای نام های فارسی در نرم افزار «گوگل مپ» به صورت گروهی انجام می پذیرد.

گروه سیاست: با پیشرفت روزافزون دنیای تکنولوژی و بالارفتن سرعت ارتباطات، به کارگیریِ تجهیزات دیجیتالی به بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره‌ی افراد جامعه تبدیل شده است. البته نباید از این موضوع غافل ماند که هر پدیده‌ی نوظهوری، در کنار خدماتی که در اختیار جوامع بشری می گذارد، ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و افراد سودجو از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف پلیدشان استفاده کنند. از بین مصدایق بارز برای جملات مذکور، می توان به جریان ایران‌ستیزِ پانترکیسم و دامنه‌ی فعالیت مجریان آن اشاره داشت که در این فضا نیز بیکار نمانده و با وقاحت مشغول جعل و تحریف نام‌های ایرانیِ معابر و خیابان‌های ایران در نرم افزار «گوگل مپ» می باشند؛ این تغییر نام، روی معابر و  خیابان های اصلی و قانونی ایران _ به طور ویژه، شمال غرب_ و تبدیل آن به نام های ترکی و ثبت و اِعمال کلید واژه های پانترکی به جای نام های فارسی در نرم افزار «گوگل مپ»، توسط مجریان این طرح پلید به صورت گروهی انجام می پذیرد. برای اثبات این گفتار و دوری از ادعای بی پایه و اساس در این زمینه، سراغی از پژوهشگر جوان و فعال زنجانی، «رسول بابایی» گرفتم و از اطلاعات ایشان کمک های شایان توجهی کسب کردم. ایشان پس از تشریحِ بخش فنی این مقوله، چند نمونه از دست درازی ها و تحریف نام خیابان های ایران را به همراه نمایاندنِ عکس های آرشیوی و کنونی آنان، ذکر نمودند:

 ۱_ تغییر نام  برخی از «پارک های اطراف شهر تبریز» به «گونئی آزربایجان» و «آتاترک»

۲_ تغییر نام بلوار «مهر» زنجان به «آزربایجان»

۳_ تغییر نام خیابان «زرتشت» زنجان به «آنا»

۴_تغییر نام برادران شهید «یعقوب علی و محمد محمدی» به «آتا بابک یولو»

۵_ تغییر نام «جاده ی کوهستانی زنجان» به «قیزلار داغی»

۶ _ و …

ایشان افزودند: «نام بوستان های “لاله” و “گل ها” به “توزلو” و “ده ده قورقود” تغییر یافته بود که با اخطار ما این نام‌های کذایی، توسط گوگل حذف شدند. همچنین نام “سبزه میدان” را به “یَشیل میدان” تبدیل کرده بودند که با پیگیری های لازم، این نامِ جعلی نیز حذف شد.»

 با تامل روی این مثال های ساده اما بسیار مهم، باید به میزان نفوذِ پانترکیسم  و ریشه دواندنِ این غده ی خطرناک در سلول های ایرانیِ مردمان شمال غرب سرزمین نازنین مان به طور ویژه، آذربایجان پی برد. دروغ پراکنی و تلاش برای زدودن آثار و نشانه‌های فرهنگ ایرانی، از همان ابتدا در دستور کار جریان پانترکیسم قرار داشته و آن روند ننگین همچنان ادامه دارد. طبق برآورد نگارنده‌ی این سطور، روزانه هزاران و بلکه چند ده هزار شهروند ایرانی با آن نام های جعلی در «گوگل مپ» مواجه‌اند؛ برای روشن تر شدن این ادعا به آمار مستدلِ استفاده‌ی شهروندان از تاکسی های اینترنتی رجوع می‌کنم؛ بنا به گفته‌ی «محمد باقر مجتبایی»، دبیر کل اتاق اصناف ایران: «نود درصد تاکسی اینترنتی، تحت پوشش تپسی و اسنپ قرار دارند و حدود بیش از “یک میلیون” سفر را در شبانه روز انجام می دهند.» سایر شرکت ها نیز به اندازه‌ی خود در این عرصه فعالیت دارند.

نیازی به گفتن نیست که برای استفاده از خدمات تاکسی های اینترنتی و سفر با آن، نخستین درخواستی که آن نرم افزار از متقاضیان دارد، تعیین مبدا با طرح پرسشِ «کجا هستید؟» و دومین درخواست آن، تعیین مقصد با طرح پرسشِ «کجا می روید؟» می باشد؛ بنابراین می توان تخمین زد که درصد قابل توجهی از این بیش از یک میلیون سفر در یک شبانه روز، متعلق به شمال غرب ایران می باشد.

بی تردید امروز باید این دست از رفتارهای پلشت و ضد ایرانی پانترکیسم را در ادامه و راستای همان رفتارها و ادعاهای پوشالی افرادی دانست که در گذشته و اکنون، طی فرایندی غیرعلمی اما کاملا هدفمند، از یک سو متعصبانه روی فرهنگ عشیره ای پافشاری می کنند و از دیگر سو در پی برهم زدن وحدت ملی ایرانیان هستند؛ هم اینان‌اند که نه تنها فاقد مطالعه و پژوهش‌های تخصصی‌اند، بلکه فاقد تحصیلات دانشگاهیِ مرتبط با ادعاهای خود هستند.

 آری! دست اینان و آن شیادانِ دست دراز در اسامی ایرانیِ «گوگل مپ»، داخلِ یک کاسه است. اینان از یک قماش و «سر و ته یک کرباس اند!»

 اکنون که این نفرت پراکنی و دشمنی دیرینه با ایرانیان را به فضای مجازی و دنیای دیجیتال نیز کشانده اند، ایستادگی ما با چشمانی باز و اهتمامی ملی، تا خنثی سازی کامل این جریان در همه ی میدان ها ضروری است.

  • نویسنده : نیما عظیمی
  • منبع خبر : آذرپژوه