رسانه های جمهوری آذربایجان از شروع اسکان اهالی در "روستای هوشمند" احداث شده در منطقه "آقالی" شهرستان زنگیلان در نزدیکی مرز ایران و ارمنستان خبر دادند که منابع رژیم صهیونیستی مدعی ساخت و مدیریت آن هستند.

 گروه بین‌الملل: رسانه های جمهوری آذربایجان از شروع اسکان اهالی در “روستای هوشمند” احداث شده در منطقه “آقالی” شهرستان زنگیلان در نزدیکی مرز ایران و ارمنستان خبر دادند که منابع رژیم صهیونیستی مدعی ساخت و مدیریت این “روستای هوشمند” توسط شرکت های خودشان هستند.

به گزارش سایت “ینی مساوات” ۴۱ خانواده برگزیده  در “روستای هوشمند آقالی” اسکان خواهند یافت و در مرحله نخست در روز ۱۹ جولای ۱۰ خانواده از شهرکی در ماسازیر در نزدیکی باکو  به “روستای هوشمند آقالی” اعزام شدند.

ینی مساوات خبر داد: «به هر یک از اعضای این خانواده‌ها شغل پیشنهاد شده است و آنها نیز این مشاغل پیشنهادی را پذیرفته‌اند! در میان خانواده‌های کوچانده شده به آقالی افراد بازنشسته، دانشجو، زنان خانه دار، مهندس، فروشنده و حسابدار، نگهبان، باغبان، زارع، معلم، پزشک، نیروهای خدماتی بخش بهداشت و درمان و آموزش و صاحبان مشاغل کوچک وجود دارد. این افراد تا سه سال پس از بازگشت به محل اسکان دائمی خود از کمک های دولتی برخوردار خواهند بود.»

تا پیش از اشغال شهرستان زنگیلان توسط ارمنستان در جنگ نخست قراباغ، سه روستای آقالی ۱ و ۲ و ۳ که اکنون در یک “روستای هوشمند آقالی” تجمیع شده اند، ۳۵۲ خانوار اهالی داشته اند.

خبرگزاری رسمی آذرتاج خبر داد برای ساکنانی که در روستای آقالی اسکان داده خواهند شد، منازل مجهز به فناوری های هوشمند تامین خواهد شد و مسایل اشتغال و تحصیل و پزشکی و اجتماعی آنها توسط سازمان های ذیربط حل خواهند شد!

گفتنی است برغم بازسازی نشدن اکثر روستاها و شهرهای بازپس گرفته شده از ارامنه در نقاط نزدیک به مرکز و مناطق دارای شرایط نسبتا عادی جمهوری آذربایجان،  نخستین “روستای هوشمند” در دورترین نقطه و در منتهی الیه مناطق بازپس گرفته شده و در نزدیکی مرز ایران و ارمنستان احداث شده است.

در یکی از سفرهای الهام علی اف و خانواده اش به این منطقه، نماینده یک شرکت اسراییلی به وی گفته بود که این شرکت “مزرعه گاومیش” برای تولید پنیرهای موزارلا و بورراتا در این روستا احداث می کند. نماینده شرکت اسراییلی در پاسخ به سوال الهام علی اف که آیا گاومیش ها از اسراییل به این منطقه آورده خواهند شد؟ جواب داده بود که گاومیش ها از ایتالیا وارد خواهند شد!

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه