بایگانی‌ها قطران تبریزی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
قطران؛ شاعری از میان مردم و برای مردم ۰۲ دی ۱۴۰۲

قطران؛ شاعری از میان مردم و برای مردم

گروه فرهنگ و ادب: قطران از شاعران سبک عراقی بود که در شعر خود از صنایع مختلف شعری، از جمله تشبیه، استعاره، و کنایه، استفاده می‌کرد. همچنین، او از زبانی ساده و روان در شعر خود استفاده می‌کرد.

دفاع از زبان و ادب پارسی با لهجه ی ارجمند آذری ۰۷ آذر ۱۴۰۲
گزارش کامل از نشست رونمایی و معرفی تصحیح جدید کتاب دیوان قطران تبریزی در بنیاد ایران شناسی استان آذربایجان شرقی:

دفاع از زبان و ادب پارسی با لهجه ی ارجمند آذری

گروه گزارش: «چهارصدوشصت‌وپنج عنوان کتاب توسط سازمان مکتوب به چاپ رسیده که یکی از آن‌ها تصحیح دیوانِ قطران تبریزی توسط دکتر عابدی است» و ضمنِ اظهار تأسف از این‌که «افتخارِ شاگردیِ حضرت استاد» را نداشته‌اند، عنوان داشتند که اندیشه‌ی استاد را از طریق آثار ایشان می‌شناسند و «شاگردِ شاگردانِ استاد» هستند.