بایگانی‌ها عهدنامه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
در عهدنامه‌ی ترکمنچای چه از دست دادیم؟ ۲۴ مهر ۱۴۰۲

در عهدنامه‌ی ترکمنچای چه از دست دادیم؟

گروه سیاسی: عهده نامه گلستان و ترکمنچای از صفحات تلخ تاریخ معاصر ایران است؛ تا پیش از قاجار و به طور خاص در عصر صفویه، حکومت ایران از جمله حکومتهای قدرتمند جهان بود که اروپایی ها برای مقابله با عثمانی ناچار به تعامل و ارتباط گیری با آن بودند؛ جنگ با روسیه اما این شکوه و جلال را بهم زد