بایگانی‌ها شیعیان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
شیعه ستیزی در جمهوری آذربایجان توهم توطئه نیست! ۰۹ مرداد ۱۴۰۲

شیعه ستیزی در جمهوری آذربایجان توهم توطئه نیست!

گروه سیاست: دشمن برای این هدف شیطانی تنها از دریچه مذهب وارد نشده است، بلکه از دریچه تمدنی، تحریف هویت، جعل تاریخ، ایرانستیزی، از دریچه فشار اقتصادی، مهاجرپذیری و کوچ شیعیان و... وارد شده است.

چرا شیعیان جمهوری آذربایجان توانمند نشدند؟ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

چرا شیعیان جمهوری آذربایجان توانمند نشدند؟

در کشورهایی که بسیار بیشتر از شیعیان جمهوری آذربایجان بر شیعیان آنها فشار وارد شده و سرکوب شدیدتری اعمال شده است، «جبهه مقاومت» شکل گرفته است، اما در جمهوری آذربایجان «مقاومت» شکل نگرفت.