بایگانی‌ها شعر - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«خسته قاسیم» نشانه‌های هویت ایرانی را در شعر خود دارد ۱۶ مهر ۱۴۰۲
بررسی آثار و ویژگی‌های شخصیتی «خسته قاسیم» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه؛

«خسته قاسیم» نشانه‌های هویت ایرانی را در شعر خود دارد

گروه فرهنگ و ادب:اشعار خسته قاسم اگر چه به صورت مدون و يكجا به دست ما نرسيده است اما در جُنگهاي مختلف در سده‌هاي گذشته، برخي از اشعار او آمده است.

۲۷ شهریور؛ سالروز ارجداشت روز شعر و ادب پارسی و یادمان درگذشت استاد سخن شهریار ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۲۷ شهریور؛ سالروز ارجداشت روز شعر و ادب پارسی و یادمان درگذشت استاد سخن شهریار

گروه فرهنگ و ادب/زبان پارسی همچون جغرافیای ایرانزمین، گوهری است که سندش فارغ از زبان اقوامی و خاستگاه جغرافیایی، چون ملکی مشاع به نام هر ایرانی زده شده و بی دلیل نیست که در زمانه پر التهاب ما گروهی هرچند بی دانش و ایران ستیز به دشمنی با آن برخاسته اند