بایگانی‌ها زندانی سیاسی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
کوتاه از سیاست ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

کوتاه از سیاست

طالع باقرزاده رهبر زندانی جنبش اتحاد مسلمانان (MBH) جمهوری آذربایجان از شکنجه مرگبار زندانیان سیاسی و محدودیت اجرای مراسم مذهبی خبر داده است.

پاسخ صادقانه‌ی زندانی سیاسی پیشین به اتهامات «الهام علی اف» به دینداران آذربایجانی و ایران ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

پاسخ صادقانه‌ی زندانی سیاسی پیشین به اتهامات «الهام علی اف» به دینداران آذربایجانی و ایران

درپی ادعای بی اساس الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان به دینداران آذربایجانی پناه گرفته در ایران و نیز متهم کردن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتشار سخنان این دینداران علیه تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، روح الله آخوندزاده، زندانی پیشین سیاسی بر بی اساس و دروغ بودن سخنان الهام علی اف با منطقی ساده و صادقانه جواب گفت.