بایگانی‌ها رئیس جمهور - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
وارونه نمایی برخی رسانه‌ها از ماحصل گفتگوهای وزیر امورخارجه‌ی ترکیه در تهران ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

وارونه نمایی برخی رسانه‌ها از ماحصل گفتگوهای وزیر امورخارجه‌ی ترکیه در تهران

دردیدار هاکان فیدان و امیرعبداللهیان یکی از مسائل مهمی که مورد بحث قرار گرفت، موضوع قفقاز جنوبی و طمع‌ورزی‌های ترکیه‌ی اردوغان برای به هم ریختن وضعیت ژئوپلتیک منطقه بود.