بایگانی‌ها دولت اسرائیل - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
پیامدهای حضور رژیم صهیونیستی در قفقاز ۱۸ دی ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

پیامدهای حضور رژیم صهیونیستی در قفقاز

گروه سیاسی: رژیم صهیونیستی که به نام دولت اسرائیل شناخته می‌شود، در سال 1948 با هدف ایجاد سرزمینی برای یهودیان تأسیس شد.