بایگانی‌ها دریای خزر - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
کوتاه از سیاست ۰۵ شهریور ۱۴۰۲

کوتاه از سیاست

شرکت ملی فناوری فضایی قزاقستان براساس داده‌های تصاویر ماهواره‌ای که در ۱۵ سال ثبت شده اعلام کرد که سطح آب دریای خزر در این مدت ۷.۱ درصد کاهش داشته است.

گاز آسیای مرکزی از طریق دریای خزر منتقل نخواهد شد ۰۵ تیر ۱۴۰۲
کارشناس امور اوراسیا:

گاز آسیای مرکزی از طریق دریای خزر منتقل نخواهد شد

یک کارشناس امور اوراسیا گفت حمایت کورکورانه اروپا از طرح "دالان تورانی ناتو" یا آنچه در جمهوری آذربایجان و ترکیه با مطامع ارضی به خاک ارمنستان، "دالان زنگزور" گفته می شود، اشتباه محاسباتی است.