بایگانی‌ها جمهوری اسلامی ایران - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
مجلسی ایده‌آل با نمایندگانی متعهد و متخصص ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
آذرپژوه به بهانه‌ی انتخابات آتی مجلس گزارش می‌دهد:

مجلسی ایده‌آل با نمایندگانی متعهد و متخصص

گروه سیاسی: پس از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، نخستین مجلس شورای ملی در روز ۱۲ مرداد ۱۲۸۵ با حضور نمایندگان منتخب مردم تشکیل شد. انتخاب این روز به عنوان روز مجلس، به منظور بزرگداشت تلاش‌های مردم ایران برای برپایی نهادی منتخب و نماینده خواسته‌های مردم در کنار حاکمیت بود.