بایگانی‌ها انقلاب اسلامی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
شیعه ستیزی در جمهوری آذربایجان توهم توطئه نیست! ۰۹ مرداد ۱۴۰۲

شیعه ستیزی در جمهوری آذربایجان توهم توطئه نیست!

گروه سیاست: دشمن برای این هدف شیطانی تنها از دریچه مذهب وارد نشده است، بلکه از دریچه تمدنی، تحریف هویت، جعل تاریخ، ایرانستیزی، از دریچه فشار اقتصادی، مهاجرپذیری و کوچ شیعیان و... وارد شده است.