بایگانی‌ها انرژی خزر - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نقش انرژی خزر در تحولات قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر روابط ایران ۰۷ تیر ۱۴۰۲
در گفتگوی آذرپژوه با مدیر کل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت تشریح شد:

نقش انرژی خزر در تحولات قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر روابط ایران

نکته مهمی که در مورد کشورهای حاشیه دریای خزر در مقایسه با ایران وجود دارد، این است که کشورهای دیگر این منطقه مانند جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در فعالیت‌های استخراج، تولید و بهره‌برداری از منابع انرژی دریای خزر حضور ندارند .