بایگانی‌ها اقوام هم‌ریشه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
جعلی به نام «اقوام هم‌ریشه التصاقی زبان» ۱۱ تیر ۱۴۰۲

جعلی به نام «اقوام هم‌ریشه التصاقی زبان»

یکی از ترفندهاي جریان قومی در منطقه آذربایجان جهت تاریخ‌سازي برای اقوام پیش از مادها که در فلات ایران ساکن بودند، سوء استفاده از قواعد زبان شناسي، به ویژه یکی از این قواعد است.