گروه بین الملل: جنجال پان‌ ترکیست‌ها برای مجبور کردن حاکمیت باکو به دادن آزادی عمل کامل به حزب افراط گرای «حرکت ملی» ترکیه در ساخت مدرسه در شهر شوشا و نهایتا مجبور شدن باکو به عذرخواهی از دولت باغچه لی بخاطر “سوء تفاهم” پیش آمده، حکایت از آینده بغرنجی در روابط دو کشور دارد.

گروه بین الملل: جنجال پان‌ ترکیست‌ها در ترکیه و جمهوری آذربایجان برای مجبور کردن حاکمیت باکو به دادن آزادی عمل کامل به دولت باغچه لی ، رییس حزب افراط گرای پان ترکیست “حرکت ملی” ترکیه در ساخت مدرسه پان ترکیستی در شهر شوشا و نهایتا مجبور شدن باکو به عذرخواهی از باغچه لی بخاطر “سوء تفاهم” پیش آمده، حکایت از آینده بغرنجی دارد که جمهوری آذربایجان در ارتباط با جریان خطرناک پان ترکیسم با آن مواجه است.

ماجرا از این قرار است که پس از اعلام چارچوب “طرح جامع بازسازی شوشا” به حزب حرکت ملی ترکیه و ضرورت رعایت شروط این طرح جامع در ساخت مدرسه حزب افراط گرای “حرکت ملی” ترکیه در این شهر، دولت باغچه لی برآشفته شد و اعلام کرد که به علت “رد طرح ساخت مدرسه هنر این حزب در شوشا از سوی دولت جمهوری آذربایجان”، حزب حرکت ملی از ساخت این مدرسه منصرف شده است و پول های جمع آوری شده برای ساخت این مدرسه را به مصارف “خیریه” خواهد رساند!!

این "قهر و ناز و عشوه" دولت باغچه لی کافی بود تا پان ترکیست‌ها در جمهوری آذربایجان به تلاطم بیفتند
این “قهر و ناز و عشوه” دولت باغچه لی کافی بود تا پان ترکیست‌ها در جمهوری آذربایجان به تلاطم بیفتند

این “قهر و ناز و عشوه” رئیس حزب حرکت ملی کافی بود تا پان ترکیست‌ها در جمهوری آذربایجان به تلاطم بیفتند و هر یک از گوشه‌ای به سرزنش و نکوهش الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان بپردازند که چرا در مقابل “شخصیت والای” دولت باغچه لی نیز شرط تعیین کرده است؟! مذمّت ها به گونه ای بالا گرفت که حکمت حاجی اف، دستیار ارشد الهام علی اف با انجام مصاحبه ای، از دولت باغچه لی عذرخواهی و اعلام کرد فقط در زمینه انطباق معماری مدرسه حزب حرکت ملی در شوشا با “معماری طرح جامع بازسازی شوشا” مغایرتی بوده است که این سوء تفاهم برطرف شده است! جالب است که در میان مذمّت کنندگان دولت جمهوری آذربایجان بخاطر تعیین شرط در مقابل حزب حرکت ملی، کسانی هم بودند که بر اهمیت و جدی بودن نقش و تاثیر وی در ترکیه و حتی اعمال فشار وی بر دولت اردوغان برای آزاد گذاشتن دست برخی از چهره های مافیای ترکیه به منظور آرام نگه داشتن خیابان ها در ترکیه تاکید و تصریح می کردند که در روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه ، درنظر گرفتن عاملی مثل “دولت باغچه لی” کاملا ضروری و واجب است!

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه