گروه سیاسی:به گزارش مدراتور «این طرح که با همکاری وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان اجرا می‌شود، شامل تدوین و انتشار مجموعه‌ای ۱۷ جلدی و تولید ۱۸ فیلم «مستند» است.

گروه سیاسی: سایت مدراتور از شروع فعالیت‌های کارگروه مجری طرح «میراث ترکان» ریاست جمهوری ترکیه در جمهوری آذربایجان خبر داد!
به گزارش مدراتور «این طرح که با همکاری وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان اجرا می‌شود، شامل تدوین و انتشار مجموعه‌ای ۱۷ جلدی و تولید ۱۸ فیلم «مستند» است. طرح «میراث ترکان» که در ۵۳ کشور مختلف جهان اجرا شده است، موضوعاتی مانند فرهنگ، هنر، آموزش و علم را پوشش می‌دهد و همچنین هدف آن ایجاد فهرستی از نمونه‌های معماری است!! برای ساخت فیلم مستند، مصاحبه با دانشمندان آذربایجانی، تحقیقات مشترک در موزه‌های جمهوری آذربایجان انجام می‌شود.»
گفتنی است در چارچوب ایجاد تغییرات هویتی ریشه‌ای در جامعه جمهوری آذربایجان، به موازات ترک‌سازی و ترک‌نمایی این جامعه، طرح‌هایی نیز برای ریشه دواندن وهابیت و همچنین جعل هویت تاریخی یهودی خزری برای مردم جمهوری آذربایجان در جریان است. هدف تمامی این طرح‌ها ایجاد شکاف و دشمنی دائمی جمهوری آذربایجان با ایران است که در مرحله کنونی پیگیری این هدف، جداسازی هویتی جمهوری آذربایجان از پیکره شیعی ایران در جریان است. طرح ترک‌سازی و سایر تغییرات هویتی آذری‌ها که از سوی مراکز پان‌ترکیسم و صهیونیسم در حال اجراست، به انحاء مختلف و با به‌کارگیری شگردها و حیله‌های مختلف در میان آذری‌های ایران نیز دنبال می‌شود و عناصر قومیت‌گرا به این منظور به استخدام مستقیم یا غیرمستقیم پان‌ترکیسم گرفته شده‌اند که سعی دارند چهره‌ای ترک شده از تبریز و اردبیل و ارومیه و سایر شهرها ارائه دهند!

  • منبع خبر : آذر پژوه