ترکان عثمانی به تلافی کشته شدن سربازانشان در جنگ چالدران، همراه با سلطان سلیم، شهر تبریز را که در آن زمان «عروس شرق» نامیده می‌شد به تصرف درآورده و به ویرانه‌ای تبدیل کردند.

گروه تاریخ: ترکان عثمانی به تلافی کشته شدن سربازانشان در جنگ چالدران، همراه با سلطان سلیم، شهر تبریز را که در آن زمان «عروس شرق» نامیده می‌شد به تصرف درآورده و به ویرانه‌ای تبدیل کردند. آنان که سربازان غیور ایرانی را عامل نابودی توپخانه و بیش از چهارهزار نفر از سربازان خود می‌دانستند؛ دست به وحشیانه‌ترین جنایات در تبریز زده و تعداد بسیار زیادی از مردم غیرنظامی شهر اعم از زنان و کودکان و سالخوردگان را کشتند.

 مورخان عثمانی می نویسند: «عثمانیان در شهر پراکنده شدند و به دستور عثمان پاشا به غارت مردم پرداختند و رعایا را اسیر کردند و در اثر جنگ و آتش‌سوزی تبریز به ویرانه ای بدل شد. آنان اهالی تبریز را موافق سلیقه و سیاست خود نمی‌دیدند بنابراین آن‌ها را «خلق باطل و اصلاح ناپذیر» نامیده و از دم تیغ می‌گذراندند».

«بیداری» از شاعران عثمانی وصف جنایات صورت گرفته در تبریز را این چنین بیان می‌کند :

چون تبریز آذمی ایدی خلق باطل

دگیلدی بعضی هیچ اصلاحه قابل

ایدی یاکا و تبریزی ییکا

خراب ایده و آندان رومه چیکا!!؟

چون باطل مذهبی سلطان گوردی

روان تبریز خلقین رومه سوردی

ترجمه ابیات اینگونه است: «چون مردم تبریز خلقی باطل و غیر قابل اصلاح تشخیص داده شدند خرابی ها و سوزاندن تبریز انجام گرفت و سلطان چون مذهب باطل ان مردم را دید تبریز را رها کرده و به روم بازگشت»

 البته شاعر درباری عثمانی اشاره نکرده است که تبریزی‌ها دیگر بار شوری از ایراندوستی آفریدند و بارها به سپاه عثمانی شبیخون زدند تا سپاه عثمانی این بار نیز مجبور شد تبریز را ترک کند و نتواند اردبیل را به تصرف خویش در آورد.

گفتنی است که عثمانی‌ها بارها به بهانه اختلافات مذهبی و در واقع با نیت توسعه طلبی ارضی، در پی انضمام آذربایجان به عثمانی بر آمدند. در راستای این سیاست نیز چندین بار در شهرهای گوناگون آذربایجان، به ویژه تبریز از کشته پشته‌ها ساخته و به جان و مال و ناموس مردم مناطق آذربایجان تعدی کردند. بسیاری از فتاوای قتل عام مردم آذربایجان توسط عثمانیان هنوز در موزه های استانبول و آرشیو های تاریخی عثمانی، نگاه داری می شود.

توضیح عکس: تصویری که یک جهانگرد اروپایی کشیده مربوط است به حملات مردم تبریز به سربازان عثمانی و کشتن آنها به جرم قتل عام و تجاوز به جان و مال مردم آذربایجان

  • منبع خبر : آذرپروه