بایگانی‌ها یحیی دولت آبادی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
قــفقازِ ایــرانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قــفقازِ ایــرانی

گروه سیاسی: تمام قفقاز به خصوص مناطق جنوبی آن بوی ایران می‌دهد؛ شاعران ایرانی و اگر نبود ضعف حاکمان قاجار، منهای رشادت عباس میرزا و جنگهای بیست و پنج ساله او و نیرنگ انگلیسی‌ها در دو معاهده گلستان در سال ۱۱۹۲و ترکمانچای در ۱۲۰۶ که هفده شهر در مساحت بیش از ۲۶۰ هزار کیلومتر مربع از پیکر وطن جدا افتادند، امروز جزئی از جغرافیای ایران بودند.