بایگانی‌ها گنگره آذربایجانی های دنیا - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تدارک باکو برای گردهمایی تفرقه انگیز و فتنه گرانه همزمان با روز قدس  ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

تدارک باکو برای گردهمایی تفرقه انگیز و فتنه گرانه همزمان با روز قدس 

رژیم باکو از برگزاری نشست های به اصطلاح گردهمایی سراسری یا کنگره آذربایجانی های دنیا که در سال های گذشته هر پنج سال یک بار در باکو برگزار می شد، برای ارضای لفاظانه جاه طلبی های سیاسی خود بهره برداری می کرد و عناصری رذل از تجزیه طلبان ضدایرانی را نیز در آن نشست ها مشارکت می داد.