بایگانی‌ها گرگ پروری - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
عاقبتِ گرگ پروری و تجزیه طلبی ۲۲ تیر ۱۴۰۲
رسوایی مالک «گوناز تی وی»

عاقبتِ گرگ پروری و تجزیه طلبی

گروه جامعه: احمداوبالی (یوسفی ‌سادات) از جمله سرکردگان جریان پانترکسیم و تجزیه‌طلبی است که از قضا خود نهایتا طعمه‌ی همین اندیشه و راهبردِ سیاسیِ گرگ‌زادگی و گرگْ‌پدری شد.