بایگانی‌ها پادشاهان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
معرفی برخی ازنالایق ترین پادشاهان ایرانی ۲۳ آبان ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

معرفی برخی ازنالایق ترین پادشاهان ایرانی

گروه تاریخ: سرزمین ایران از هزاران سال پیش تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی را از سر گذرانده است. حکمرانان و پادشاهان یکی پس از دیگری آمده و رفته‌اند و در نهایت تنها نامی از دودمان آن‌ها در تاریخ برجای مانده است؛ نام نیک یا نام بد!