بایگانی‌ها وهابی ها در باکو - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
شروع مرمت مسجد وهابی ها در باکو برای بازگشایی ۰۹ آبان ۱۴۰۰

شروع مرمت مسجد وهابی ها در باکو برای بازگشایی

گروه بین الملل: در حالی که شیعیان جمهوری آذربایجان با شدیدترین موج سرکوب ها از زمان حاکمیت استالین به بعد مواجه شده اند، سرکرده گروهک وهابی ها در جمهوری آذربایجان از مرمت "مسجد ابوبکر" باکو برای بازگشایی خبر داد.