بایگانی‌ها هویت ایرانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آذربایجان و زبان مردمانش ۰۷ شهریور ۱۴۰۲

آذربایجان و زبان مردمانش

زبان ترکی آذربایجانی هم که عزیز دل همه مردم ایران و آذربایجانیان است، به عنوان بخشی از هویتِ ایرانیِ یک آذربایجانی تعریف می‌شود نه هویتی مستقل از ایران.

هـویت قـومی و هـویت ایـرانی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

هـویت قـومی و هـویت ایـرانی

گروه جامعه/ محمد رضا ربانی: امروزه آن چه که تحت عنوان هویت ایرانی نامگذاری شده است نه تنها اختصاص به یک قوم و زبان خاصی ندارد، بلکه نضج، دوام و استمرار آن در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران، مدیون گروه‌های مختلف قومی با زبان‌ها و خرده فرهنگ‌های متفاوت است؛ آذری‌ها، لرها، کردها، فارس‌ها، بلوچ‌ها، […]

گنجه؛ نمادی از فرهنگِ ایرانی ۱۵ تیر ۱۴۰۲

گنجه؛ نمادی از فرهنگِ ایرانی

گروه فرهنگ و ادب: اران و شروان از مناطقی است که در تکوین و پیدایش فرهنگ، ادب و هویت ایرانی نقش مهمی داشته است. این منطقه تاریخی که از شهرهای آن در منابع به «هفده شهر قفقازی ایران» یاد شده، زادگاه صدها شاعر، نویسنده، عالم و فقیه و دانشمند ایرانی بوده است.

گنجه؛ نمادی از فرهنگِ ایرانی ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

گنجه؛ نمادی از فرهنگِ ایرانی

گروه فرهنگ و ادب: اران و شروان از مناطقی است که در تکوین و پیدایش فرهنگ، ادب و هویت ایرانی نقش مهمی داشته است. این منطقه تاریخی که از شهرهای آن در منابع به «هفده شهر قفقازی ایران» یاد شده، زادگاه صدها شاعر، نویسنده، عالم و فقیه و دانشمند ایرانی بوده است.