بایگانی‌ها همجنس گرایان باکو - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
برگزاری نشست خبری «رویداد غرورانگیز» همجنس گرایان در باکو  ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
حرکتی دیگر در راستای تخریب هویت اسلامی در جمهوری آذربایجان؛

برگزاری نشست خبری «رویداد غرورانگیز» همجنس گرایان در باکو 

در روزهایی که مسلمانانِ جمهوری آذربایجان درگیر مسائلی همچون اعتصاب غذای دینداران زندانی به دلیل توهین ماموران رژیم باکو به مقدسات مسلمانان هستند، سایت "اوراسیانت" از برگزاری نشست خبری تحت عنوان "رویداد غرورانگیز" همجنس گرایان در باکو خبر داد!