بایگانی‌ها نماینده - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
مجلس حیات ادبی مردم ایران/حمایت از قشر کم در آمد، عین جوانمردی برای نماینده‌ای است که ما به وی رای دادیم ۱۴ آذر ۱۴۰۲
در گفتگوی آذرپژوه با دکتر متفکر آزاد و اقشار مردم «روز مجلس»  بررسی شد:

مجلس حیات ادبی مردم ایران/حمایت از قشر کم در آمد، عین جوانمردی برای نماینده‌ای است که ما به وی رای دادیم

گروه گزارش: نماینده مردمی هرگز نباید جایگاه مردمی خود را فراموش کند چرا که مردم ایران به پای مجلس انقلابی همیشه ایستاده اند و نشان داده اند که تا پای جان برای خاک ایران لاله ها تقدیم خواهند کرد.